Jean-Pierre Taverniers

Burgemeester, Voorzitter Gemeenteraad

  Waar sta ik voor?

  Een van de actiepunten: waterbeheersing.  Een greep uit de realisaties:

  1990 Provinciaal wachtbekken Schoorbroekbeek (centrum)

  2000 Gemeentelijke wachtbekkens Nerm (3 stuks - centrum)

  2000 Gemeentelijk wachtbekken Pietrainstraat (Outgaarden)

  2000 Gemeentelijk wachtbekken Blokstraat (Outgaarden)

  2000 Gemeentelijk wachtbekken Lange Grachtstraat (centrum)

  2005 Openleggen van de Schoorbroekbeek in de Brouwerij Loriersstraat, vooral om de bufferingscapaciteit te verhogen, maar ook om makkelijker visuele inspecties mogelijk te maken.

  2009 Oeverversterkingen Lange Grachtstraat

  2010-2011: Grote Molen Ernest Ourystraat - oeverversterkingen, aanleg van een vistrap, automatische stuw, nieuwe Geteloop.


  En verder: bijkomende wachtbekkens Valleistraat & Klein Overlaar in kader van het project ‘Doortocht Hoegaarden'.

  Wachtbekken hoeve Kris Fox in Hoksem.

  Permanent: erosiebestrijdingsplan.