In Hoegaarden is het goed wonen van 0 tot ver voorbij de 100 jaar. Een warme samenleving is dan ook een zorgzame samenleving. CD&V Hoegaarden streeft naar een Hoegaarden waarin iedereen mee is. In de toekomst zullen we inzetten op een ‘zorgcoach’, die zorgbehoevende en hun mantelzorgers ondersteunt en wegwijs maakt in het grote zorgaanbod. We willen behoevende inwoners begeleiden en ‘ontzorgen’ om het hen makkelijker te maken. Deze coach zal inwoners ook begeleiden in de strijd tegen sociale eenzaamheid. Hij/zij kijkt erop toe dat je steun op maat bekomt, zonder zorgen.

Opdat senioren en mindermobielen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, blijven we inzetten op:

  • ondersteuning via Beter Wonen aan de Gete: zij zorgen ervoor dat de premies voor de woonaanpassing worden aangevraagd
  • mindermobielencentrale voor vervoer en Buren voor Mekaar
  • warme maaltijden aan huis
  • mogelijkheid tot het gebruik van warme maaltijden voor niet-residenten in ons woonzorgcentrum
  • ondersteuning van de dagopvang CADO in de site Brouwerij Loriers, opdat mantelzorgers ondersteund worden.
  • mogelijkheid tot kortverblijf in het woonzorgcentrum, ter ontlasting van de mantelzorger
  • serviceflats
  • een eigen woonzorgcentrum, Villa Hugardis ; volgens bewoners en familieleden het beste van de streek

Senioren kunnen al enkele jaren genieten van een korting op de Diftarfactuur voor incontinentiemateriaal. CD&V Hoegaarden wil dit behouden.

CD&V Hoegaarden is er zich van bewust dat wonen een grote hap is uit het budget van velen.

Inwoners die het financieel moeilijker hebben, hebben nood aan een sociale huurwoning. Naast de kangoeroewoningen die reeds bestaan, zullen er sociale huurwoningen bijkomen gespreid over de sites van Brouwerij Loriers en aan de Tiensestraat.

CD&V Hoegaarden heeft hierbij een reglement uitgewerkt om Hoegaardiers zo veel mogelijk voorrang te geven.

Ook mensen met een beperking moeten zo veel mogelijk kunnen participeren aan het mooie leven in Hoegaarden. Bij aanpassingen van wegenstructuur/gemeentelijke gebouwen zullen we nog meer aandacht besteden aan de toegankelijkheid ervan.

CD&V Hoegaarden heeft onder zijn kandidaten een persoon in een rolswagen, die als ervaringsdeskundige het beleid adviseert vanuit de praktijk.

Niet alleen het beleid, maar ook de vele vrijwilligers en verenigingen helpen mee om van Hoegaarden een warme, inclusieve gemeente te maken. CD&V Hoegaarden is dan ook trots op de vele vrijwilligers en verenigingen in alle domeinen van ons leven. Wij vinden het dan ook belangrijk dat deze vrijwilligers en verenigingen erkend worden voor hun vele werk en inzet.

Onze gedeputeerde voor Welzijn Monique Swinnen en schepen/OCMW-voorzitter Jos Cauwberghs.