Er werd het afgelopen jaar meer dan € 2.000.000 geïnvesteerd in Hoegaarden, zijnde meer dan 87,88 % van wat werd begroot. Dat is meer dan behoorlijk. Onze schepen van Financiën Hans Decoster geeft de belangrijkste posten weer: Er werd het afgelopen jaar meer dan 2.000.000 euro geïnvesteerd in Hoegaarden, zijnde meer dan 87,88 % van wat werd begroot. Dat is meer dan behoorlijk.

Onze schepen van Financiën Hans Decoster geeft de belangrijkste posten weer: 

  • Wegenwerken K. Albertlaan, St-Niklaasstraat, ’t Stichelke en Dumontstraat. € 549.461
  • Parking Hockey/Tennis: € 300.000
  • Jeugdlokalen:    €  300.000
  • Wegenwerken Altenaken:  € 200.000
  • Ruilverkaveling Willebringen/fietssuggestiestroken:  € 192.407
  • Daarnaast nog een 20-tal kleinere investeringen  

Totaal: €  1.903.915  (gebudgeert ; € 2.166.614,95)


De autofinancieringsmarge zijnde de financiële draagkracht (exploitatatieontvangsten - exploitatie uitgaven behalve de kosten van de schulden) - netto periodieke leningsuitgaven ( aflossingen van schulden + nettokosten) laat een positief saldo zien van € 1.703.172 wat toch wel iets zegt over de veerkracht en kracht van onze huishouding.

Daarnaast is er een gecumuleerd resultaat van € 1.685.233


De totale leninglast van de gemeente bedroeg op

  • 31.12.2013    € 15.039.220 
  • 31.12.2019    €  8.837.566

Op zes jaar tijd werd de leenlast met  meer 40 % verminderd.


Hans Decoster is tevreden met zijn bilan: "Door een actief financieel management tegenover de bankwereld bedraagt onze totale interestuitgave € 34.512, zijnde een interestvoet van 0,39 %. Hierdoor kan nog versneld aan schuldafbouw gedaan worden. Alle investeringen in 2019 werden uitgevoerd zonder nieuwe financieringen."

"De gemeentelijke financiën versterken elk jaar, ondanks het ambitieus meerjarenplan. Zowel de onroerende voorheffing (vroegere 1250) als de personenbelasting (7,5 %) zijn constant gebleven. Uiteraard betekent dit dat steeds het algemeen belang voorgaat en niet toegegeven wordt aan drukkingsgroepen. Daarom heeft de bevolking ons een mandaat gegeven."

En wat de actualiteit betreft: "De recente Covid-19-crisis bewijst nogmaals dat een gemeente beter over een ruime slagkracht beschikt,  om onvoorziene omstandigheden op te vangen. Hoegaarden is hier klaar voor, er zijn door de crisis zeker meer uitgaven en minder inkomsten , maar we zijn ervoor gewapend. Hoegaarden zal een bruisende gemeente blijven waar het goed is om te leven."

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.