Tijdig klaar voor het nieuwe schooljaar 

 Het schooljaar is ingezet met aandacht voor lokalen en verkeersveiligheid. 
In  Meldert is, op de weg naar het Sint-Janscollege, het fietspaden vernieuwd. Het stuk tussen de Bosberg en de school was in slechte staat en is nu vernieuwd in beton. De gemeente kon daarvoor rekenen op toelagen. Het fietspad sluit aan op de recente aanleg van gescheiden paden tussen Meldert en Tienen, langs de Waversesteenweg.

Voor de gemeentelijke basisschool zijn nieuwe lokalen in gebruik genomen in De Polder (de oude textielfabriek Bogaerts). Ze bieden onderdak aan de vierde leerjaren, wegens plaatsgebrek aan de Doelstraat. Eerder al waren de vijfde en zesde jaren verhuisd naar De Polder aan de Kloosterstraat. Dat complex omvat ook de buitenschoolse kinderopvang en de gemeentelijke technische diensten. 

Intussen wordt verder gewerkt aan de gescheiden riolmeting en het wegdek, inbegrepen fietsstroken op de Kauterhof. 

Fietspad WaversesteenwegPolder :  © Info Hoegaarden