Onze schepen Hans Decoster ontving de bevestiging van overheidssubsidies voor de bouw van extra klaslokalen in De Polder, in de gebouwen palend aan de technische dienst en de kinderopvang.

"Aan de voorwaarden van gunning wordt voldaan", aldus de schepen. "De initieel voorziene nieuwbouw zou een sterke vertraging hebben opgeleverd en daarenboven een veel grotere inspanning van de gemeente voor hetzelfde kwaliteitsvolle resultaat."

Het goedgekeurde bouwprogramma omvat klaslokalen voor de gemeentelijke basisschool, met overdekte speelplaats en fietsenberging, in De Polder. De investering is geraamd op 438.218 euro, waarvan zeventig procent bestaat uit toelagen (nl. 306.753 euro).

Aanvullend werd een investering goedgekeurd voor lokalen, technische lokalen en fietsenberging het gebouw aan de Doelstraat (kosten: 170.749 euro, waarvan subsidie 70 %, zijnde 119. 524 euro).