In april 2010 werd het brouwleerpad ingewijd van aan het Paenhuys. De Bier- en Wijngilde brouwt ter plekke.

In juni 2010 werd de gedenkplaat voor stichter wijlen burgemeester Frans Huon onthuld.

In 2011 werd de bouwvergunning gevraagd voor de gemeenschapslokalen. De toekomstige functie maakt voorwerp uit van besprekingen: jeugd, muziekschool, harmonie...  In september 2013 werd het gebouw ingewijd.

In 2011 werkte een aannemer al voor het OCMW aan vier noodwoningen voor gezinnen in de tweede vleugel.

 Ontwerpbureau Interleuven maakte deze voorstelling:

Het Paenhuys in Hoegaarden was een onduidelijk georganiseerd gebouwencomplex waar diverse activiteiten plaatsvonden. Doel van de renovatie was de organisatie, circulatie en leesbaarheid van het gebouw te verbeteren en te voldoen aan de eisen gesteld door de brandweer van Tienen.


Er werd voorgesteld om de bestaande houten trappen, verspreid over vier plaatsen in het gebouw, weg te nemen en te vervangen door twee nieuwe trappartijen die tegenover elkaar gelegen zijn.

Eén traphal wordt ingeplant aan de voorzijde. Tegelijk wordt een nieuwe toegang gecreëerd naar de zaal, een noodzakelijke ingreep aangezien de-ze ruimte maar één uitgang had. De bestaande uitgang blijft behouden en zal fungeren als nooduitgang. Het sas voor deze uitgang en het naastgelegen afdak worden gesloopt: de oorspronkelijke gevel van het Paenhuys wordt op-nieuw zichtbaar.

Naast de nieuwe traphal wordt een sanitaire unit ingeplant. Op de plaats van de vroegere Smidse wordt een nieuw café gebouwd dat toegankelijk is vanuit de nieuwe inkomhal.


De eerste verdieping wordt ingericht met kleinere leslokalen, waarvan enkele door middel van mobiele wanden kunnen vergroot worden tot ruimtes geschikt voor groepscursussen. De circulatiegang die deze leslokalen bedient ein-digt op een buitentrap. Deze buitentrap fun-geert uitsluitend als noodtrap.

 

Aan de straatzijde worden op de eerste verdieping twee secretariaatslokalen en een vergaderzaal ingericht. Het secretariaat heeft vanaf die locatie een duidelijk zicht op de aanwezigen in het gebouw.

Op de tweede verdieping worden de twee grote repetitiezalen en een polyvalente ruimte voorzien. Deze drie lokalen kunnen door middel van mobiele wanden omgevormd worden tot één grote zaal. De bestaande horizontale houten trekkers (de onderzijde van de spanten) worden 80 à 90 cm verhoogd.

De zolder boven de tweede verdieping doet volledig dienst als bergruimte.

 

De waterproblematiek hebben we opgelost door de gelijkvloerse betonnen vloerplaat te ontdubbelen (zodat het bronwater afgeleid wordt) en in de fuifzaal een waterdichte bekuiping te maken.De stabiliteit van het gebouw werd verzekerd door de bestaande kolommen en dragende wanden bijkomend te funderen doro micro-palen. 


Aanbestedingsbedrag der werken : 1.826.059 incl BTW.  (met toelagen)

 De aankondiging van de werken aan de vleugel aan de straatzijde staat te lezen o.a. in  CD&VDirect van december 2009.

 

 Een stand van zaken in ons huis-aan-huisblad van septelmber 2013.