#staycation1#naardebronvandenermbeek

Onze voorzitter Willy Lambrechts, zijn vrouw Julienne Cleiren en twee kleinzonen Stan en Briek, kon je aantreffen in het Schoor.

Hun speurtocht naar de bron van de Nermbeek, kan tellen als model voor een staycation in eigen regio.

Willy Lambrechts: "We zijn op speurtocht geweest, niet naar de bronnen van de Nijl, maar wel naar de bronnen van onze beek. Deze foto werd genomen door Julienne bij een mooie plas in het Schoor te Hoegaarden. Het is een aanrader om deze speurtocht ook te doen. Veel plezier ermee."

De bron van de Nermbeek moet je zoeken in Sluizen, nabij de hoeve van Wahenges en het gehucht Sclimpré. De beek slingert zich door de weiden tot nabij de kerk van Sluizen, dwars door het dorp, naar de Meldertse huizengroep Schoorbroek en zo verder richting Aalst en Nerm.

Geen wonder dat landbouwers uit Sluizen, met een vracht op weg naar Hoegaarden, deze oude weg verkozen. Wie de loop van de beek volgt spaart de "berg" langs Hauthem uit.

Vandaag loopt het traject door een stiltegebied, in principe zonder autoverkeer, alom gewaardeerd voor de natuurontwikkeling in het Rosdel en een waterbekken ter bescherming van de Hoegaardse dorpskernen.