Wij dienden, veel te jong, afscheid te nemen van Jan Degeest (1970-2021), onze medewerker en oud gemeente- en OCMW-raadslid. Jan overleed in Gent, na een ziekte maar nog steeds onverminderd intellectueel actief.

In Hoegaarden droeg hij met woord en geschrift bij tot de kennis van de geschiedenis van Outgaarden, het patrimonium van Meldert en Rommersom, het culturele leven vanuit Hoegaardse groeperingen en gemeentehuis. Laatst werkte hij aan scriptie over dom Gaspar Lefébre (1880-1966), een Frans-Belgische benedictijnse monnik, sleutelfiguur in de liturgische vernieuwing binnen de katholieke kerk.

In 2000 was Jan Degeest kandidaat voor CD&V bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij was toen voorzitter van de Cultuurraad, medewerker in het Feestencomité, het heemkundig museum, enz. Hij werd gemeenteraadslid en was ook in 2006 van de partij.

Hij was toen secretaris geworden van de Tuinen van Hoegaarden, ook begaan met de Bevrijdingsfeesten, de wielersport, 375 jaar Palmzondag, enz. Hij werd, als licentiaat in de kunstgeschiedenis, in de politiek voorgesteld als "een man met bagage".