Jaarrekening Gemeente Hoegaarden 2020 : Klaar voor wat komen gaat

Onze schepen Hans Decoster heeft de jaarrekening voor 2020 voorgesteld. Dat was een bijzonder jaar. "Ik moet niemand vertellen dat het een disruptief jaar is geweest, waarbij begin maart niemand geloofde in een lockdown, ook niet van de economie. Toch werd dat in diezelfde tweede helft van de maand bewaarheid. De rest van het verhaal is gekend." 

In deze moeilijke omstandigheden waarbij onverwachte kosten en inkomsten elkaar opvolgden met bijna wekelijks wisselende maatregelen, hebben we ook op financiële vlak snel geschakeld om niet in de problemen te komen. Onze schepen toont zich nu ook  bijzonder fier om, in naam van het lokaal bestuur Hoegaarden, de volgende resultaten te kunnen tonen.

  • Een exploitatiesaldo van + 2.289.320 € en dit door de uitgaven onder controle te houden (meerjarenplan + 1.414.986 € voorzien).
  • Het saldo exploitatie en investeringen + 1.494.727 € (meerjarenplan - 225.782 € voorzien).
  • Gezien 868.007 € aan leningen werden terugbetaald bedraagt de autofinancieringsmarge 1.421.314 €.  Om het praktisch uit te drukken: dit geeft ons de slagkracht om met het verschil tussen in- en uitgaven nog vrije ruimte te hebben om te investeren. De definitie is niet 100 percent loepzuiver maar bijna 100 % en iedereen begrijpt dit.

De impact van COVID-19 op boekjaar 2020 is eerder beperkt door:

  • bijkomende steun federale- Vlaamse overheden
  • minder exploitatie-uitgaven naar energiegebruik
  • minder exploitatie-opbrengsten uit verhuringen zalen, enz
  • stabilisatie ontvangsten A.P.B. 

Let wel, deze factoren zijn meestal posthoc bekend geworden, niet op het moment zelf.

Ondertussen is er de responsabilisering voor het pensioenstelsel bijgekomen en is versneld de tweede pensioenpijler voor personeel uitgebouwd. Dat was in het oorspronkelijk meerjarenplan nog niet voorzien.

Alles staat bij het rationeel gebruik van de middelen op lange termijn door uw bestuur. Dit heeft geleid tot een vermindering de totale schuld van gemeente en OCMW naar 1450 €/inwoner (2014 = 2500 €, - 42 %). Let wel, hierin is inbegrepen een rust en verzorgingstehuis in volle eigendom. Niet alle gemeenten bieden deze service aan in een niet commerciële omgeving.
Tussen 2015 en nu heeft het lokaal bestuur Hoegaarden geen leningen meer opgenomen ondanks de zware blijvende investeringen.

De langlopende leningen zijn in het voorjaar op het juiste moment omgezet naar langlopende vaste rentevoet zijnde op 21 jaar aan een interestvoet van 0,338 %. De klein leningen die lopen op minder dan acht jaar financieren we aan 0 % en die doven uiteraard uit.

Op dit ogenblik bedraagt onze kasreserve 3.282.932 € (2019 = 2.254.713 €). Deze buffer is noodzakelijk om de vermindering aan inkomsten uit personenbelasting in 2021 en 2022 op te vangen. (minder inkomsten door tijdelijke werkloosheid vooral, daarnaast ook minder inkomsten nutsbedrijven). Maar Hoegaarden is dus ruim voorbereid om dit op te vangen en zo hoort het ook. Een modern bestuur voorziet ook in de financiële veiligheid van al zijn inwoners.