Onze schepen van financiën Hans Decoster vat de grote lijnen samen van het meerjarenplan: "Er wordt ruim geïnvesteerd."

INVESTERINGEN

De komende zes jaar zullen de gemeente en haar OCMW voor 11.745.372 € aan investeringen trachten te realiseren.


Er wordt verder sterk ingezet op :

 • De riolerings - wegen - erosiewerken te Meldert, Hoksem, Hauthem/Kauterhof, Rommersom, voor in totaal 4.000.000 €
 • Investeringen in herstelling/vervanging wegen, voetpaden, parking,.., voor 2.890.000 €
 • Aanleg van fietspaden in de Goetsenhovenstraat (Outgaarden), te Elst, en elders via de ruilverkaveling, voor 1.300.000 €
 • Investeringen in het gemeentelijk basisonderwijs, voor 1.210.000 €
 • Klimaatinvesteringen in het patrimonium, voor 832.500 €
 • Diverse vervangingsinvesteringen in ICT, rollend materieel, sportmateriaal, … voor 420.500 €
 • Verdere vergroening begraafplaatsen, voor 185.000 €
 • Overige (opknappen kiosk, wooncentrum, kerken en kapellen, plannen, RUP’s,…), voor 1.034.372 €

FINANCIERING

Om deze investeringen te financieren, rekenen we op

 • 6.263.730 € (of 53,32%) aan Europese, Federale, Vlaamse en provinciale subsidies
 • 1.981.642 € (of 16,87 %) eigen middelen uit kas
 • 3.500.000 € (of 29,81 %) nieuwe leningen

Ondanks deze bijkomende leningen, zal er toch nog voor 3.323.550 aan verdere schuldafbouw gebeuren.

WERKING


De rode draad doorheen de werking is ten eerste gelijkblijvend beleid dwz we blijven dezelfde dienstverlening aanbieden als voorheen, en ten tweede het verder zoeken naar efficiëntiewinsten binnen de organisatie. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat de impact van de tax shift zich laat voelen (die tot nog toe meevalt), samen met de sterk wijzigende pensioenuitgaven. Dat zijn twee belangrijke factoren die de gemeentefinanciën (kunnen) onder druk zetten en waareen oplossing dient voor gezocht.

IN EVENWICHT


De autofinancieringsmarge geeft aan of de financiën van een bestuur structureel, dus op lange termijn, in evenwicht zijn. Ze wordt berekend door het overschot op de werking te verminderen met aflossingen van de leningen.
Omdat de inschatting van de realisering van onze investeringen vooral in de periode 2020-2022 ligt, zal onze autofinancieringsmarge in deze jaren licht negatief zijn, om de jaren nadien af te sluiten met een positief (gecumuleerd) totaal van 645.019 €. We kunnen hier spreken van een gezonde financiële basis, waarop – naar de toekomst toe – verder kan worden gebouwd.

Wij doen dit zonder te raken aan de personenbelasting of aan de onroerend goed opcentiemen. Hieronder een tabel met de ons omliggende gemeenten.

TER INFO

Tarieven 2019 personenbelasting/ opcentiemen (Bron VVSG):

 • Bierbeek                            7,00%                 Bierbeek            690
 • Hoegaarden                      7,50%                 Glabbeek           756
 • Bekkevoort                        7,60%                 Hoegaarden      787
 • Boutersem                          7,70%                Boutersem        812
 • Kortenaken                        7,80%                 Bekkevoort        882
 • Tienen                                 7,90%                Tienen                 882
 • Landen                                7,90%                Linter                  920
 • Linter                                   8,00%                Kortenaken        929
 • Glabbeek                             8,00%                Geetbets            945
 • Geetbets                              8,00%                Landen              945
 • Zoutleeuw                           8,30%                Zoutleeuw         945
 • Vlaanderen     gemiddeld  7,20%                gemiddeld        880

Hans Decoster besluit: "Het gemeentebestuur van Hoegaarden waakt over zijn uitgaven en zorgt voor een evenwichtig beleid. Hierbij wordt steeds het algemeen belang voor ogen gehouden van al zijn inwoners. Dit betekent ook keuzes maken en niet toegeven aan drukkingsgroepen. De beste service aanbieden tegen de laagste prijs."

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.