De gemeenteraad heeft aan Godelieve Hardiquest en Fred Francart de titel van ere-schepen toegekend. Met felicitaties, een dankbetuiging en een cadeau. Daar sluiten we ons als hun CD&V-medestanders en -opvolgers ten volle bij aan.

Godelieve Hardiquest was schepen van Burgerzaken, Gezin, Gezondheid gedurende achttien jaar. 

Zij legde een algemene belangstelling aan de dag voor het reilen en zeilen van haar diensten, de collega's in de politiek en de bevolking in het algemeen. Daarbij bleek ze in het bijzonder bekommerd om de gezondsheidsproblemen.

Dat uitte zich in de promotie van preventief kankeronderzoek, zorg voor senioren, gezondheidswandeling, tienduizendstappenplan...

In die jaren breidde de voor- en naschoolse opvang van drie tot twaalf jaar gestadig uit. Huwelijken en andere plechtigheden veliepen met tact en charme. Voor de senioren waren er een vieringen van honderdjarigen en andere jubilarissen. Dingen die goed doen aan het hart.

Fred Francart was in diezelfde periode schepen van Onderwijs, Economie, Financiën, Ontwikkelingssamenwerking, Ruimtelijke Ordening Dat combineerde bij aanvankelijk met een topfunctie bij Philips België en Luxemburg. Inzake onderwijs bracht hij de renovatie en uitbreiding van de gemeenteschool tot een goed einde.

Vanuit zijn ervaring in het bedrijfsleven volgt hij de noden van de zelfstandigen, vrije beroepen en werkgevers.Met een oog gericht op de wereld maakte hij van Hoegaarden ook een Fair Trade-gemeente.

Hij waarborgde de voortzetting van de investeringen zonder belastingverhoging en hij muntte uit in de afbouw van de rentelasten. De gemeentefinanciën werden gezond en wel overgedragen aan zijn opvolger.