Deze CO2 meters zijn belangrijk om de luchtkwaliteit te meten of dus voldoende ventilatie. De maatregele hoort bij de coronamaatregelen die worden versoepeld.

De overdracht van het Sars-CoV-2-virus verloopt hoofdzakelijk van mens naar mens door besmettelijke druppeltjes die vrijkomen bij praten, zingen, hoesten, niezen, en ook gewoon ademen.

Door te ventileren en verluchten worden microdruppels naar buiten afgevoerd en beperk je het aantal microdruppels in de binnenlucht, waardoor de kans op besmetting afneemt.