Wij hadden reeds een scholengemeenschap tussen De Kleine Picasso Zoutleeuw, De Zandloper, Linter en GBS Hoegaarden, allen gemeentescholen.
Dit was in het verleden reeds nodig omdat naar de Vlaamse Overheid toe entiteiten van minimumgrootte (900 leerlingen) noodzakelijk waren.

Onze schepen Hans Decoster schetst de jongste evolutie: “Dit is toch wat bewogen verlopen omdat tijdens de voorgaande periode op een bepaald ogenblik het een bijna zekerheid bleek dat wij verdere uitbreiding diende te zoeken tot 2000 leerlingen, waarbij scholengemeenschappen elkaar afrekenden op groei van de afgelopen jaren en groeipotentie. Dit is echter niet doorgegaan. Anderzijds is de functieinhoud veranderd en uitgebreid, bijvoorbeeld via het lerarenplatform. Hierbij kan een leerkracht ingezet worden in de gemeenschap bij afwezigheid van een collega. Ook hier dienden goede afspraken gemaakt te worden.”

“Deze week hebben we een akkoord bereikt, na grondige voorbereiding en overleg, voor een uitgebreid, evenwichtig samenwerkingsakkoord geldig voor de periode 2020-2026. Dit wordt nu juridisch nog nagekeken door OVSG (Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten). Daarna kan dit voorstel van samenwerkingsakkoord aan de respectievelijke gemeentebesturen voorgelegd worden.”

“Mijn dank voor de constructieve samenwerking aan de partners van links naar rechts op de foto: Roger Mertens (schepen van onderwijs gemeente Zoutleeuw), Anne Vanloon (OVSG), x, Linda Verdeyen (schepen van onderwijs gemeente Linter, Kristof Vancaudenberg, Kelly Frederickx en Koen Mombaerts de respectievelijke schooldirecteurs.”