Onze schepen voor Economie Hans Decoster had een Zoom-overleg met onze ministers Van Peteghem en Crevits : "Ik heb getracht alle economische maatregelen die op ons van toepassing zijn op te lijsten.

De federale maatregelen zijn van kracht tot 31.03.2021."Onze schepen voor Economie Hans Decoster had een Zoom-overleg met onze ministers Van Peteghem en Crevits : "Ik heb getracht alle economische maatregelen die op ons van toepassing zijn op te lijsten. De federale maatregelen zijn van kracht tot 31.03.2021."

Het gaat op het federale vlak om fiscale vrijstellingssubsidies, de opschorting controle verblijfsvergunning IGO, een individueel betalingsuitstel voor belastingen na aanvraag. Daarnaast gaat het om tijdelijke technische werkloosheid (bij overmacht) voor alle bedrijven, tussenkomst vakantiegeld tijdelijke werkloosheid, een supplement eindejaarspremie voor  tijdelijke werklozen.

Voor de zelfstandigen gelden het dubbel overbruggingskrediet tot eind 2020 en opnieuw in 2021 (bij meer dan 90 % omzetverlies), plus een extra voor starters, de garantieregeling KMO, de vrijstelling RSZ in het derde kwartaal (indien meer dan 65 % omzetverlies), de verhoogde investeringsaftrek tot eind 2022 (15%), wederopbouwreserve (winsten zijjn onbelast indien personeel behouden wordt) en later een solvabiliteitspact.

Op het Vlaamse niveau gelden onderstaande  reeksen maatregelen:

A. Steunmaatregelen

 • Omzetgerelateerde premie ( > 60 % omzetverlies of gesloten) = 10 % omzet met maximum
  • < 10    werknemers: € 11500 
  • 10-49 werknemers: € 22,500.00
  • > 50 werknemers: € 60,000.00

Dit voor de periode 01.10-15.11 (via www.vlaio.be vanaf heden voor deze periode)

Voor de periode      16.11-31.12 wordt de hierboven vermelde steun herhaald.(aanvraag via www.vlaio.be vanaf 01.01.2021

B. Financiering

 • Achtergestelde leningen
  • < € 1,500,000.00 € tot 75 %
  • > € 1,500,000.00 € tot 80 %
 • Mobiliseren spaargeld
  • Winwin
  • Vriendenaandeel
  • Welvaartsfonds
 • Voorschotsleningen voor de evenementsector

Plus in het algemeen de kans om tijdelijke werklozen extra opleiding aan te bieden.