Waar staan we voor?


Het verkiezingsprogramma voor 2012 is een momentopname. Noden en verwachtingen evolueren. Het lokale beleid komt niet tot stand op basis van een bijbel, wel op inspraak.

Daar kunt er ook de kandidaten, elk met zijn en haar specialiteit, op aanspreken.

 

Documenten