Voor een evenredige tewerkstelling van personen met een handicap op de gewone arbeidsmarkt


donderdag, 12 oktober, 2017
Voor een evenredige tewerkstelling van personen met een handicap op de gewone arbeidsmarkt

Ons bestuurslid Stefan Puttemans kon met de nationale CD&V-Werkgroep Handicap&SAMENleven meewerken aan de  “de resolutie voor een evenredige tewerkstelling van personen met een handicap”. Stefan: "Het was me een hele grote eer om dit te realiseren. De plenaire vergadering van het parlement stemde in met een sterke resolutie voor evenredige tewerkstelling van personen met een handicap op de reguliere arbeidsmarkt. Omdat arbeid zeer belangrijk is voor je zelfbeeld. Met deze resolutie streven we voluit voor een inclusief arbeidsmarktbeleid. De resolutie werd zonet goedgekeurd tijdens de plenaire zitting van de senaat. Blij dat we met Handicap&SAMENleven een fundamentele bijdrage mochten leveren bij het tot stand komen van deze resolutie."

Deze resolutie beoogt een evenredige tewerkstelling van personen met een handicap in de reguliere arbeidsmarkt. In een soms woelig debat, waar we de inspiratie van velen bij betrokken hebben, werden toch de krijtlijnen van een globale aanpak geschetst. We hebben een waaier van heel concrete maatregelen aangereikt die perfect haalbaar zijn binnen ons politiek bestel.

 Op de foto onze streekgenoten Stef Puttemans en Bart Dussart met parlementsleden Johan Verstreken, Sabine de Bethune, Petert Van Rompuy, Steven Vanackere, Karin Brouwers.