hoegaarden.cdenv.be/nieuws
Afdeling Hoegaarden
06/02/2015
 
 

Hoegaarden bij de beste inzake wachttijd sociale woningen

De wachttijden voor een sociale woningen kunnen sterk uiteenlopen, per gemeente. Op de jongste statistiek (2013) die minister Homans in het parlement verstrekte, blijkt Hoegaarden bij de beste leerlingen te zitten. De wachttijd bedroeg bij ons slechts 182 dagen. Ter vergelijking: in Tienen 939 dagen, in Bierbeek 1.384 en in Boutersem 3.483 dagen.

Onze schepen Marleen Lefevre vroeg de jongste gegevens op. Met dit resultaat:

De toestand in Hoegaarden op 31/12/2007: 
> ·         Sociale Huurwoningen: 0 
> ·         Sociale Koopwoningen: 48 
> ·         Sociale kavels: 0 
Daarna werden gerealiseerd:
> ·         Sociale Huurwoningen: 10 
> ·         Sociale Koopwoningen: 28 
> ·         Sociale kavels: 0    

De gemeente heeft zich geëngageerd voor het behalen van volgend sociaal objectief:
> Huurwoningen te realiseren: 65 (44 tegen 2023) + 21 (tegen 2025)) - 10 al gerealiseerd (SWAL, Maagdenblok en Gasthuisstraat), blijft nog 55 te realiseren. Hier komen er 24 bij in het oud rusthuis en 16 van SWAL op Lotrac, aan Kouterhof.  Dan is de doelstelling zowat gerealiseerd. 
> Koopwoningen te realiseren: er waren er 20 woningen te realiseren.  Objectief werd gehaald (28) 
> Kavel te realiseren: 1 nog te realiseren. (SWAL staat voor Sociale Woningen arrondissement Leuven).


Schepencollege volgt adviesraden inzake windmolenpark

Tot 4 februari konden reacties doorgegeven worden aan LNE, dienst MER, op de kennisgevingsnota MER (Milieu-effectenrapporten) Windpark E40.  In deze kennisnota wordt de methodiek beschreven van hoe men de milieu-effecten zal onderzoeken.  Zowel de Hoegaardse Milieuadviesraad als de Gecoro (commissie ruimtelijke ordening) als het schepencollege hebben naar dienst MER gereageerd op de kennisgevingsnota.  De kennisgevingsnota staat nog steeds online.

Belangrijkste aandachtspunten die MER, Gecoro en schepencollege hebben meegedeeld aan dienst MER :

Voor trillingen, bodem en water worden geen aparte erkende MER-deskundigen aangeduid. De gezamenlijke MARH-GECORO vindt dit toch noodzakelijk;

De initiatiefnemer stelt doorheen de kennisgeving significantiekaders voor, waarbij deze eigenlijk vooropstelt of bepaalde aspecten van het geplande windpark de moeite van het onderzoeken waard zijn of niet;

Er worden geen alternatieven onderzocht (bijv. clustering van groepjes windturbines langs de as van de E-40 i.p.v. windturbines in lijnverband);

Er heerst onduidelijkheid over het maximaal vergunbare aantal windturbines in de projectzone; hetzelfde geldt voor de realisatie van windturbines van andere projectontwikkelaars (bijv. Eximag – GED, dossier werd eerder ingetrokken, wat is de intentie hieromtrent van deze projectontwikkelaar in relatie tot het maximaal vergunbare aantal turbines)

Geluid: 10 meetpunten is zeer weinig ; bovendien wordt er geen frequentieanalyse gepland om tonaliteit te meten

Er wordt geen rekening gehouden met de trekroutes van grotere trekvogels

Bij het vastleggen van slagschaduwkaarten wordt geen rekening gehouden met het reliëf, terwijl dit net een bepalende factor is voor de maximale lengte van slagschaduwen.

Zie het volledige advies:

Lees meer ›

 

23 schadegevallen als natuurramp

Op 27, 28 en 29 juli 2014 werd een deel van het land overspoeld met regen. Gelukkig vielen er geen slachtoffers maar vele mensen leden fysieke schade. Om een deel van deze schade te kunnen recupereren zou men kunnen beroep doen om het Vlaams Rampenfonds. De Vlaamse regering heeft in haar zitting van 30 januari 2015 beslist om deze zware regenval te erkennen als ramp.

 

Lees meer ›