Het Dorpscomité organiseerde een ontbijt in de publieke pastorietuin van Outgaarden.

Het comité wil de kermis weer doen opleven. Daarom verzorgde het de nodige muzikale omkadering, een springkasteel, pannenkoeken in de namiddag en een eerste rommelmarkt.

Een uitgebreide CD&V-delegatie kwam zijn steun betuigen en schoof aan voor het ontbijtbuffet.

Na de heraanleg van de dorpsstraten heeft ons bestuur steeds hier verder geïnvesteerd in de samenwerking met lokale organisaties zoals dit comité en het Gemout. Na de jongste overlegmomenten is o.a. verder gewerkt aan de fietspaden richting Goetsenhoven en de bestemming van de recreatiezone.

Foto 1: Burgemeester en schepenen aan het ontbijt.

Foto 2: Ons raadslid Evelien Janssens aan het buffet.

Foto's @Ann Raymaekers