Leden kiezen Joachim Lelièvre-Damit als voorzitter


zaterdag, 25 mei, 2013
De voorzitter en drie leden van het dagelijks bestuur.

De leden kozen met unanimiteit Joachim Lelèvre-Damit (Outgaarden) als voorzitter van de CD&V afdeling Hoegaarden. Hij vormt nu een team samen met ondervoorzitter Manu De Jongh (Hauthem), secretaris Sophie Taverniers (Altenaken) en penningsmeester Conny Gevens (Beukenlaan). Verder maken vrjwilligers en mandatarissen deel uit van de bestuursgroep.

De groep mandatarissen was reeds versterkt met een aantal twintigers. Die lijn wordt doorgetrokken in het partijbestuur. Dat bestaat nu uit een complementair gezelschap van mannen en vrouwen, van de jongste voorzitter Joachim Lelièvre tot de oudste erevoorzitter Frans Covens.

De voorzitter bedankte na de stembusgang iedereen voor het vertrouwen. Hij wil zich ten volle werpen, samen met de andere leden vah het verruimd bestuur. 'We willen een sterke ploeg behouden. We blijven niet stilstaan want dat betekent achteruitgaan. CD&V blijft recruteren en werkt in volle openheid', zo besluit de voorzitter.