Beheersplan Meldert geeft eigenaars meer rechtzekerheid en recht op subsidie


zaterdag, 10 juni, 2017
foto stef puttemans

De Vlaamse overheid maakt het mogelijk om een beheersplan voor beschermde dorpsgezichten op te maken.  Het schepencollege heeft dit geïnitieerd voor de dorpskern Meldert, die sinds 1981 beschermd dorpsgezicht is.    De uitvoering zal gebeuren door een studiebureau.  Het bestek werd opgemaakt door onze de intergemeentelijke erfgoeddienst Portiva, waar Hoegaarden deel van uitmaakt.  Over het bestek wordt beslist op de gemeenteraad van juni. 

Wat is een beheersplan ?
Een beheersplan is een geïntegreerde visie op bv een beschermd dorpsgezicht.
Het dorpsgezicht wordt afgebakend en per perceel wordt erfgoedwaarde bekeken. 

Wat zijn de voordelen van een beheersplan ?

 • Rechtzekerheid voor de eigenaar : je weet op voorhand wat mag en niet mag als je in het dorpsgezicht ligt (bijvoorbeeld op vlak van buitenschrijnwerk)
 • Bouwaanvragen gaan vlotter : geen advies van Erfgoed meer NODIG 
 • Voor de renovatie van de erfgoedelementen kan je een erfgoedpremie krijgen van 40% met een maximum van 25 000 euro. Zijn er nadelen van een beheersplan voor de eigenaar?

  Nee, er zijn alleen maar voordelen.

  Samengevat : 

  De zogenaamde nadelen van ligging in dorpsgezicht worden voordelen.  De eigenaar krijgt meer rechtszekerheid en maakt kans op subsidie vanwege erfgoed.
  Bovendien wordt zo het authentieke karakter van de dorpskern van Meldert bewaard.

  De bevoegde schepen Marleen Lefevre: "We zijn één van de eerste gemeenten van Vlaams-Brabant die gebruik maken van de nieuwe procedure sinds het decreet onroerend erfgoed."